Акція! Інкотермс 2010 знижка - 20% Акція! Інкотермс 2010 знижка - 20% Акція! Інкотермс 2010 знижка - 20% Акція! Інкотермс 2010 знижка - 20% Акція!
0
Ваш кошик порожній
Додавайте товари, що сподобалися до кошика.
https://www.zed.ua/ /koshik-pokupok/view /component/jshopping/product/view?Itemid=0 /koshik-pokupok/delete /koshik-pokupok/clear https://www.zed.ua/components/com_jshopping/files/img_products 2 грн. Товар в кошику Перейти до кошика Всього товарів: на суму Очистити Будь ласка, оберіть атрибути товару.
Увійти

Вхід

Ім`я (логін)*
Пароль *
Запам`ятати мене

Публікації Міжнародної торгової палати

Інкотермс 2010 (публ. МТП № 715)

Це вже восьма редакція загальновідомих правил Інкотермс, які розробляє Міжнародна торгова палата (МТП). Перша редакція правил Інкотермс з'явилася в 1936 році.

З 1 січня 2011 року в світі вступили в дію прийняті МТП правила з використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі Incoterms® 2010. Кількість правил Інкотермс зменшено з 13 до 11 у порівнянні з попередньою редакцією правил Інкотермс 2000 року. Це було досягнуто шляхом введення двох нових правил, які можуть застосовуватися незалежно від узгодженого виду транспорту - DAT (поставка на терміналі) і DAP (поставка в місці) , замість правил Інкотермс 2000 DAF, DES, DEQ та DDU .

У тексті правил Інкотермс 2010 перед кожним правилом Інкотермс наводяться рекомендації щодо його застосування, в яких пояснюються основні принципи кожного правила Інкотермс, а саме: в яких випадках його слід застосовувати, коли переходять ризики, яким чином розподіляються витрати між продавцем і покупцем. Рекомендації не є частиною правил Інкотермс 2010, проте вони допомагають користувачеві більш точно і ефективно визначити необхідну правило Інкотермс для конкретної операції .

Див. докладніше публікацію МТП № 715

Коментар МТП до правил Інкотермс 2010 (публ. МТП № 720)

Містить детальний аналіз кожного з 11 термінів правил Інкотермс, а також діаграми та ілюстрації, покликані полегшити розуміння самих правил.

За змістом Коментар поділяється на три великі блоки питань, які, зокрема, висвітлюють: основні пояснення до правилами Інкотермс 2010, надають загальний огляд чотирьох категорій правил (E, F, C та D), а також детально роз'яснюють всі 11 термінів правил Інкотермс.

Коментар МТП до правил Інкотермс 2010 зачіпає й інші важливі питання застосування правил Інкотермс на практиці. Серед них: відмінності між правилами Інкотермс 2000 і правилами Інкотермс 2010, правила Інкотермс і практика укладання договорів купівлі-продажу, перевезення, обов'язки, пов'язані з виконанням формальностей при експорті та імпорті, страхування, документарні акредитиви електронна торгівля, арбітраж, розподіл функцій, витрат і ризиків між сторонами, перехід ризику втрати або пошкодження товару від продавця до покупця тощо.

Див. докладніше публікацію МТП № 720

Міжнародні комерційні трансакції (публ. МТП № 711)

Книга є бестселером серед всіх публікацій МТП. Крім змістовної теоретичної частини, яка розкриває природу міжнародних комерційних договорів, видання містить великий додаток (понад 450 сторінок). У нього входять тексти міжнародних документів у галузі зовнішньоекономічної діяльності, різні правила і стандарти міжнародної торгівлі, типові (модельні) міжнародні комерційні контракти (договори) МТП, а також великий масив документів для транспортного сектора й інший корисний методичний матеріал. Терміни в книзі повністю адаптовані до національного законодавства України.

Матеріали публікації можуть бути використані при укладанні зовнішньоекономічних контрактів (договорів) українськими суб'єктами господарювання.

Див. докладніше публікацію МТП № 711 «Міжнародні комерційні трансакції»

Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (публ. МТП № 600)

25 жовтня 2006 р. Банківська комісія МТП одноголосно прийняла нову редакцію Уніфікованих правил і звичаїв для документарних акредитивів. Правила набули чинності з 1 липня 2007 року.

Уніфіковані правила для документарних акредитивів у редакції 2007 року є правилами, які застосовуються до будь-якого документарного акредитиву (включаючи резервні акредитиви тією мірою, в якій вони можуть бути до них застосовані), якщо текст акредитива чітко свідчить про застосування цих правил. Вони є обов'язковими для всіх сторін, якщо інше прямо не виражено або виключено акредитивом.

Див докладніше публікацію МТП № 711 «Міжнародні комерційні трансакції», стор.365

Уніфіковані правила для гарантій на вимогу (публ. МТП № 758)

Нові Уніфіковані правила для гарантій за вимогою, відомі як URDG 758, були опубліковані англійською мовою як офіційна публікація МТП № 758 в лютому 2010 року.

Оновлені правила містять більш докладні норми щодо відповідності поданих документів по гарантії або контр- гарантії, в тому числі представлених в електронному вигляді, уточнюють значення ряду понять і містять спеціальний розділ, що стосується термінології. У публікації також включено низку практичних додатків, таких як типові форми гарантії та контр-гарантії, факультативні умови для використання в тексті гарантії, а також інформація про міжнародні механізми врегулювання спорів, пов'язаних з документарними операціями (DOCDEX).

Див. докладніше публікацію МТП № 711 «Міжнародні комерційні трансакції», стор.403

Типовий комерційний агентський контракт МТП (публ. МТП № 644)

При обговоренні умов агентських угод однією з основних проблем, з якою стикаються контрагенти, є відсутність єдиних правил для угод такого типу. Оскільки немає узгодженого на міжнародному рівні однакового законодавства з цього питання (на відміну, наприклад, від договорів міжнародної купівлі-продажу товарів), сторонам нерідко доводиться покладатися на національні закони, які не враховують специфічні потреби міжнародної торгівлі і значно відрізняються в різних юрисдикціях.

Розробляючи типову форму комерційного агентського контракту, Робоча група МТП прагнула знайти справедливе і збалансоване рішення основних проблем, які виникають в агентських відносинах. У зв'язку з тим, що не можна створити однакові правила для всіх контрагентів при одночасному обліку законодавства різних країн (які можуть діаметрально відрізнятися один від одного), Типовий комерційний агентський контракт МТП може містити деякі статті, які не відповідають певним імперативним приписам (mandatory provisions) конкретної правової системи. Проте, завдяки тому, що типовий контракт відповідає основним принципам національних законів про агентські відносини,  майже повністю виключається ризик колізії з правилами публічного порядку, які використовуються незалежно від застосовного права.

Див. докладніше публікацію МТП № 711 «Міжнародні комерційні трансакції», стор.435

Типовий дистриб'юторський контракт МТП (публ. МТП № 646)

Типовий дистриб'юторський контракт МТП призначено для  міжнародних угод, в яких дистриб'ютори виступають в якості покупців, які перепродають товар, і в якості імпортерів, які організовують розміщення товарів у тій країні, за яку вони відповідають.

Оскільки дана типова форма використовується в міжнародних контрактах, в принципі, вона не підходить для внутрішніх контрактів, тобто контрактів, які укладаються сторонами, які мають свої комерційні підприємства в одній країні.

Див. докладніше публікацію МТП № 711 «Міжнародні комерційні трансакції», стор.471

Типовий контракт МТП міжнародної купівлі-продажу (публ. МТП № 556)

Даний документ є типовим контрактом, покликаним полегшити сторонам складання договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Структурно Типовий контракт МТП міжнародної купівлі-продажу товарів складається з двох частин:

А. Особливі умови, які відображають правила, які є специфічними для кожного контракту купівлі-продажу;
Б. Загальні умови, які відображають стандартні правила, які є загальними для всіх контрактів, в які інкорпоровані Загальні умови Типового договору МТП міжнародної купівлі-продажу товарів.

Даний документ, перш за все, розрахований на контракти купівлі-продажу готових виробів, призначених для перепродажу, коли покупець не є споживачем цих товарів, а контракт є незалежною угодою, а не частиною довгострокової угоди. Контракт доопрацьований з урахуванням введення в дію правил Інкотермс 2010.

Див. докладніше публікацію МТП № 711 «Міжнародні комерційні трансакції», стор. 507

Застереження МТП 2003 про форс-мажор. Застереження МТП 2003 про ускладнення (публ. МТП № 650)

Ці застереження МТП призначені для застосування до будь-якого договору, в який вони інкорпоровані безпосередньо чи шляхом посилання на них. Тому сторони можуть безперешкодно включати Застереження про форс-мажор або ж Застереження про ускладнення у свої договори, цитуючи повну назву документу: «Застереження МТП 2003 про форс-мажор. Застереження МТП 2003 про ускладнення».

Структура документу пропонує договірним сторонам загальну формулу форс-мажору і ускладнень, а також загальноприйнятий перелік окремих подій форс-мажору та ускладнень.

Див. докладніше публікацію МТП № 711 «Міжнародні комерційні трансакції», стор. 525

Правила ЮНКТАД\МТП для документів змішаних перевезень (публ. МТП № 481)

Дані правила були ухвалені 11 червня 1991 року і застосовуються, якщо вони інкорпоровані в договір перевезення шляхом посилання на них - «UNCTAD/ICC Rules for multimodal transport documents» - письмово, усно або іншим способом. Можна посилатися на правила незалежно від того, чи передбачається перевезення одним або кількома видами транспорту на підставі договору звичайного або змішаного перевезення, а також незалежно від того виданий документ чи ні.

Сторони, посилаючись на дані правила, погоджуються, що ці правила будуть превалювати над будь-яким положенням договору змішаного перевезення, який суперечить правилам, за винятком тих положень, які збільшують відповідальність або зобов'язання оператора змішаного перевезення.

Див. докладніше публікацію МТП № 711 «Міжнародні комерційні трансакції», стор. 547

Наші контакти

 
вул. Золотоустівська, 3, Київ, 01135, Україна
Телефони:
(380 44) 500-9380 (тимчасово відключено)
(380 44) 500-9381 (тимчасово відключено)
(380 95) 286-0182
office@zed.ua

Узнайте новини з сайту першими!

Підпишіться на новини та повідомлення з сайту

Підписка ...

Вгору
© 2003-2023 Асоціація експортерів і імпортеров ''ЗЕД''

Всі торгові знаки і інші об'єкти інтелектуальної власності належать їх власникам і правовласникам
та охороняються законом України «Про авторське право і суміжні права».
При використанні матеріалів, опублікованих на сайті, посилання на сайт zed.ua або першоджерело обовязкове.